Posúvanie bitová mapa

Táto časť popisuje zmeny môžete vykonať žiadosť o hlavnom okne postup umožní používateľovi prejdite bitovú mapu. Príklad v Napríklad posúvanie bitová mapa obsahuje položku ponuky, ktoré kopíruje obsah obrazovky na bitovú mapu a zobrazuje bitovú mapu do klientskej oblasti.

Napríklad procesy WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ generovaných posúvače, takže užívateľ môže prejdite bitová mapa vodorovne a zvislo. Na rozdiel od príklad pre scrolled text, napríklad bitovú mapu zamestnáva BitBlt funkcia upriamiť neplatný časť oblasti klienta.

Index