Posúvaný Text

Táto časť popisuje zmeny môžete vykonať na hlavnom okne postup podávania žiadostí umožniť používateľovi prejdite textu. Napríklad v Príklade posúvaný Textvytvára a zobrazuje pole textové reťazce a procesov WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ generovaných posúvače, takže užívateľ posúvať text zvislo a vodorovne.

Index