Posúvanie správou WM_SIZE bitová mapa

Spracovanie WM_SIZE správy vyžaduje úpravu posúvania rozsah a poloha, takže odráža rozmery priestoru pre klienta a bitovú mapu, ktorá sa zobrazí.

SetScrollInfo funkcia nastavuje minimálnej a maximálnej polohy hodnoty, veľkosť strany a posúvanie polohy pre posúvač.