SBM_SETRANGE

Žiadosť sa odošle správa SBM_SETRANGE posúvač na nastavenie pozície minimálnych a maximálnych hodnôt pre kontrolu.

SBM_SETRANGE wParam = nMinPos (WPARAM); / / minimálne posúvanie polohy lParam = nMaxPos (LPARAM); / / maximálny posun polohy 
 

Parametre

nMinPos
Určuje minimálny posun polohy.
fMaxPos
Určuje maximálny posun polohy.

Note:

Ak sa zmení poloha posúvača, vrátená hodnota je predchádzajúcej pozície posúvača; v opačnom prípade je to nula.

Poznámky

Predvolené pozície minimálnej a maximálnej hodnoty budú rovné nule. Rozdiel medzi hodnotami špecifikuje parametre nMinPos a nMaxPos nesmie byť väčší ako hodnota MAXLONG.

Ak pozície minimálnych a maximálnych hodnôt sú rovnaké, posúvač je skrytý a, v zmysle vypnutý.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Posúvače prehľad posúvač správy, SBM_GETPOS, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGEREDRAW