Posúvaný Text s WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ

Posúvač odošle správy WM_HSCROLL a WM_VSCROLL okno postup vždy, keď používateľ klikne na pruhu s posúvačom alebo ťahá jazdcom posúvača. Nízka-order slová WM_VSCROLL a WM_HSCROLL obsahujú hlásenia, ktorý označuje smer a závažnosti posúvania akcie.

Pri WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správy sa spracúvajú, hlásenia posúvania panel skúmať a posúvanie prírastok sa vypočíta. Po prírastok sa použije aktuálna posúvania pozícia, okno prebehne do novej pozície pomocou funkcie ScrollWindowEx a poloha posúvača sa upraví pomocou funkcie SetScrollInfo.

Po prebehne okno časti oblasti svojho klienta sa neplatný. Aby sa aktualizuje neplatný regiónu, UpdateWindow funkcia sa používa na generovanie WM_PAINT správ.

Index