Posúvaný Text správou WM_SIZE

Pri spracovaní WM_SIZE správy, je vhodné prispôsobiť posúvanie rozsah a posúvanie polohy odrážať rozmery do klientskej oblasti, ako aj počet riadkov textu, ktorý sa zobrazí.

SetScrollInfo funkcia nastavuje minimálnej a maximálnej polohy hodnoty, veľkosť strany a posúvanie polohy pre posúvač.