O posúvače

Posúvače metabolickou v ľubovoľnom okne, na ktoré obsah do klientskej oblasti presahuje orámovaní okien. S posúvačom orientáciu, určuje smer, v ktorom posúvanie sa vyskytne, keď používateľ pracuje na pruhu s posúvačom. Vodorovný posúvač umožňuje používateľovi posuniete obsah okna doľava alebo doprava. Zvislý posúvač umožňuje používateľovi posúvať obsah nahor alebo nadol.

Index