ENLINK

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

ENLINK štruktúra obsahuje informácie o EN_LINK hlásenia z ovládacieho prvku RTF.

tYPEDEF struct _enlink {
  NMHDR nmhdr;
  UINT msg;
  _WPAD _wPad1;
  WPARAM wParam;
  _WPAD _wPad2;
  LPARAM lParam;
  CHARRANGE penále;
} ENLINK 

Členovia

nmhdr
A NMHDR štruktúru. Kód člen tejto štruktúry identifikuje hlásenia odosielaniu.
msg
Identifikátor správu, ktorá spôsobila RTF kontrolu odoslať hlásenia EN_LINK.
wParam
Parameter wParam správa prijatá kontrolou RTF.
lParam
Parameter lParam správa prijatá kontrolou RTF.
penále
CHARRANGE štruktúra, ktorá určuje rozsah po sebe nasledujúce znaky v bohatej upraviť ovládací prvok, ktorý účinok CFE_LINK.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry, CHARRANGE, EN_LINK, NMHDR

Index