EM_GETIMEOPTIONS

Načíta aktuálne možnosti editora IME. Táto správa je k dispozícii len v ázijských jazykovej verzii operačného systému.

EM_GETIMEOPTIONS
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) 0 

Note:

Vráti kombinácia hodnôt možnosť IME opísané pre správu EM_SETIMEOPTIONS.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť EM_SETIMEOPTIONS

Index