FORMATRANGE

FORMATRANGE štruktúra obsahuje informácie, že bohatý upravovať kontroly používa formát výstupu pre konkrétne zariadenie. Táto štruktúra sa používa správou EM_FORMATRANGE.

tYPEDEF struct _formatrange {HDC hdc; 
    HDC hdcTarget; 
    RECT rc; 
    RECT rcPage; 
    CHARRANGE penále; 
} FORMATRANGE 
 

Členovia

hdc
Zariadenie sa.
hdcTarget
Cieľové zariadenie na formát.
rc
Oblasť sa. Jednotky sú dvadsatín bodu
rcPage
Celá plocha vykresľovanie zariadenia. Jednotky sú dvadsatín bodu
penále
Rozsah textu do formátu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EM_FORMATRANGE

Index