EN_REQUESTRESIZE

Hlásenia EN_REQUESTRESIZE upozorní RTF kontrolu rodičovské okno ovládacieho prvku obsahu je menšia alebo väčšia ako veľkosť okna ovládacieho prvku. Ovládací prvok RTF pošle toto hlásenie oznámenia vo forme WM_NOTIFY správ.

EN_REQUESTRESIZE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (REQRESIZE ĎALEKO *) lpReSize 
 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpReSize
Smerník na štruktúru REQRESIZE.

Note:

Vrátená hodnota.

Poznámky

Rodičovské okno podporiť bezedné správania ovládacieho prvku bohaté upraviť veľkosť ovládacieho prvku, keď dostane tohto hlásenia.

Prijímať oznámenia EN_REQUESTRESIZE určiť príznak ENM_REQUESTRESIZE maska odosiela so správou a EM_SETEVENTMASK.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohaté upraviť kontroly prehľad, bohaté upraviť upozornenia, REQRESIZE, WM_NOTIFY

Index