ENCORRECTTEXT

Obsahuje informácie o vybratom texte opraviť.

tYPEDEF struct _encorrecttext {NMHDR nmhdr;     / / oznámenie hlavičky
    CHARRANGE penále;  / / aktuálny výber
    SLOVO seltyp;     / / Výber typu
} ENCORRECTTEXT 
 

Členovia

seltyp
Hodnota, ktorá určuje obsah nový výber. Tento člen je SEL_EMPTY, ak výber je prázdny alebo jeden alebo viac z nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
SEL_TEXT Textu
SEL_OBJECT Aspoň jeden objekt OLE
SEL_MULTICHAR Viac než jeden znak textu
SEL_MULTIOBJECT Viac ako jeden objekt OLE

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry

Index