O ovládacích prvkoch na úpravu Rich

Pôvodné špecifikácia pre bohaté editovacích je bohaté upraviť verzie 1.0. Súčasné špecifikácia je bohaté upraviť verzie 2.0. Pred vytvorením RTF kontroly by mal zavolať funkcia LoadLibrary funkcia overiť, ktorú verziu RTF je nainštalovaný. Nasledujúce tabuľka ukazuje, ktoré DLL zodpovedá ktorá verzia RTF.

Rich Edit Version KNIŽNICA DLL
1.0 RICHED32.KNIŽNICA DLL
2.0 RICHED20.KNIŽNICA DLL

Systém Windows NT: Windows NT verzia 4.0 a novšie lode aj bohaté upraviť knižnice.

Systém Windows 95: Systém Windows 95 lode len RICHED32.Knižnica DLL. však RICHED20.DLL je kompatibilný so systémom Windows 95 a môže byť prítomná, ak aplikácia používa bohaté upraviť 2.0 bola nainštalovaná v systéme.

Index