IRichEditOle::GetClientSite

Načíta IOleClientSite rozhranie použije pri vytváraní nového objektu. Všetky objekty vložené do ovládacieho prvku RTF musia používať stránky rozhrania klient vrátil túto funkciu. Klient stránky môžu byť použité s presne jeden objekt.

(HRESULT GetClientSite LPOLECLIENTSITE ĎALEKO  * lplpolesite  );
 

Parametre

lplpoleclientsite
Smerník na smerník premenná, ktorá získava adresu rozhrania IOleClientSite.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_OUTOFMEMORY, ak pamäť sa nepodarilo vyhradiť pre klienta stránky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index