Tlač

Ovládací prvok RTF vykresliť výstup pre zadané zariadenie, ako je napríklad tlačiareň môžete odosielať správy. Môžete tiež zadať výstupné zariadenie, pre ktoré bohaté ovládací prvok na úpravu formáty textu.

Ak chcete formátovať časť RTF kontroly obsahu pre konkrétne zariadenie, môžete použiť EM_FORMATRANGE správy. FORMATRANGE štruktúra, používa sa táto správa určuje rozsah text, ktorý chcete formátovať ako aj zariadenie kontext pre cieľový obvod.

Po formátovaní textu pre výstupné zariadenie môže odosla výstup do zariadenia pomocou EM_DISPLAYBAND správy. Opakovaným použitím EM_FORMATRANGE a EM_DISPLAYBAND správy, aplikácia, ktorá vytlačí obsah ovládacieho prvku RTF môžete implementovať zoskupiť. (Pruhovanie je rozdelenie produkcie na menšie časti pre potreby tlače).

EM_SETTARGETDEVICE správy môžete použiť na určenie cieľového zariadenia, pre ktoré RTF kontrolu formáty textu. Toto hlásenie je užitočné pre WYSIWYG (what you see is what you get) formát, v ktorom žiadosť pozície textu pomocou predvolenej tlačiarne metriky písiem miesto na obrazovke.

Index