COMPCOLOR

COMPCOLOR štruktúra obsahuje nastavenia farieb pre zloženie reťazec.

tYPEDEF struct {
  COLORREF crText;    
  COLORREF crBackground; 
  DWORD dwEffects;    
} COMPCOLOR 

Členovia

crText
Farbu textu.
crBackground
Farba pozadia.
dwEffects
Účinok hodnoty znakov, ako je opísané pre člena dwEffects štruktúry CHARFORMAT.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry CHARFORMAT

Index