EM_SETPARAFORMAT

EM_SETPARAFORMAT správa stanovuje odsek formátovanie pre aktuálny výber v ovládacom prvku RTF.

EM_SETPARAFORMAT wParam = 0;  / / neboli použité; musí byť nulový lParam = (LPARAM) (PARAFORMAT ĎALEKO *) lpFmt 
 

Parametre

lpFmt
Smerník na štruktúru PARAFORMAT , špecifikujúce nový odsek atribúty formátovania. Len atribúty uvedené členskými dwMask zmenia.

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Tento parameter môže byť smerník na PARAFORMAT2 štruktúru, ktorá je rozšírením PARAFORMAT štruktúru. Pred odoslaním správy EM_SETPARAFORMAT nastaviť štruktúru cbSize člen označovať verziu štruktúry.

Note:

Vráti nenulovú hodnotu, ak sa to podarí alebo nula inak.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich úpravy, PARAFORMAT, PARAFORMAT2

Index