IRichEditOle::InsertObject

Vloží objekt do ovládacieho prvku RTF.

(HRESULT InsertObject REOBJECT ĎALEKO  * lpreobject  );
 

Parametre

lpreobject
Smerník na REOBJECT štruktúru obsahujúci objekt informácie a rozhrania. Bohaté upraviť kontrolu automaticky inkrementuje referenčným počítadlom pre rozhrania, ak ju drží na nich, takže volajúci bezpečne uvoľniť rozhrania ne-li potrebné.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_OUTOFMEMORY, ak pamäť sa nepodarilo vyhradiť na vloženie objektu.

Ak člen cp REOBJECT štruktúra je REO_CP_SELECTION, výber sa nahradí zadaný objekt.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania, IRichEditOle, REOBJECT

Index