IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

Že by prechod, dovezených alebo vyvezených z kontextového Pomocníka režim hovorí žiadosť. Tento člen by mali vykonávať funkcie popísané pre IOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (ako je popísané v dokumentácii OLE).

(HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametre

fEnterMode
Hodnota TRUE, ak kontextového Pomocníka režimu; v opačnom prípade, FALOŠNÉ.

Note:

Vráti úspech stav.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOleCallback

Index