EN_SAVECLIPBOARD

Neoznámi bohaté upraviť ovládacieho prvku rodičovské okno Ovládací prvok je zatváranie a Schránka obsahuje informácie.

EN_SAVECLIPBOARD
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENSAVECLIPBOARD *) lpesc 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpesc
Smerník na štruktúru ENSAVECLIPBOARD , ktorý obsahuje informácie o schránky.

Note:

Vráti nulu ak schránky by mali byť dostupné iné aplikácie, nenulové ak schránky sa neuložia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť oznámenie správ, ENSAVECLIPBOARD

Index