IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Hovorí, že ovládací prvok RTF deaktivovať aktuálne aktívny objekt na mieste, ak existujú.

Hodnota HRESULT InPlaceDeactivate() 

Note:

Vráti úspech stav. Môžete použiť GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspech, alebo inú hodnotu odoslal OLE. Žiadna chyba vrátená ak žiadny aktívny objekt na mieste.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index