EN_PROTECTED

Hlásenia EN_PROTECTED upozorní RTF kontrolu rodičovské okno, že používateľ podniká kroky, ktoré by zmenili chránené rozsah textu. Ovládací prvok RTF pošle toto hlásenie oznámenia vo forme WM_NOTIFY správ.

EN_PROTECTED wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENPROTECTED ĎALEKO *) lpEnProtected 
 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpEnProtected
Smerník na štruktúru ENPROTECTED obsahujúci informácie o správe, ktorá vyvolala oznámenie.

Note:

Vráti nulu umožniť prevádzku alebo nenulovú hodnotu, aby sa zabránilo jej.

Poznámky

Ak sa vráti nulu a msg, wParama lParam členovia ENPROTECTED štruktúra zmenia, kontrolu procesy revidovaný správy namiesto pôvodnú správu.

Prijímať oznámenia EN_PROTECTED určiť príznak ENM_PROTECTED maska odosiela so správou a EM_SETEVENTMASK.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohaté upraviť kontroly prehľad, bohaté upraviť upozornenia, ENPROTECTED, WM_NOTIFY

Index