IRichEditOleCallback::GetContextMenu

Dotazy žiadosti o kontextového menu na použitie myši nadol.

(HRESULT GetContextMenu SLOVO  seltyp;  LPOLEOBJECT  lpoleobj;  CHARRANGE ĎALEKO  * lpchrg;  HMENU ĎALEKO  * lphmenu  );
 

Parametre

seltype
výber typu
lpoleobj
Smerník na štruktúru OLEOBJECT , špecifikujúce prvý vybratý objekt OLE Ak výber obsahuje jeden alebo viac objektov inak má hodnotu NULL. Volajúci musíte použiť AddRef prírastkov referenčným počítadlom objektov, ak ju drží na to.
lpchrg
Smerník na štruktúru CHARRANGE , obsahujúci aktuálny výber.
lphmenu
Ukazovateľ na ukazovateľ obsahujúce popisovač kontextového menu na použitie. Tento parameter sa ignoruje, ak je vrátená chyba. Ovládací prvok RTF ničí menu po dokončení s ním tak klient by nemal.

Note:

Vráti úspech stav.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania, CHARRANGE, IRichEditOleCallback