EM_GETCHARFORMAT

EM_GETCHARFORMAT hlásenie určuje aktuálny znak formátovanie RTF kontroly.

EM_GETCHARFORMAT wParam = fSelection (WPARAM) (int); 
lParam = (LPARAM) (CHARFORMAT ĎALEKO *) lpFmt 
 

Parametre

fSelection
Hodnota určujúca, či získať predvolený znak formátovanie alebo formátovanie znakov aktuálny výber. Ak tento parameter hodnotu nula, vráti sa predvolené formátovanie. V opačnom prípade je vrátená formátovanie aktuálneho výberu.
lpFmt
Smerník na štruktúru CHARFORMAT vyplniť. Ak výber formátovanie sa načítavajú, štruktúra dostane atribúty prvého znaku a dwMask člen určuje, ktoré atribúty sú konzistentné v celom celý výber.

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Tento parameter môže byť smerník na CHARFORMAT2 štruktúru, ktorá je rozšírením CHARFORMAT štruktúry. Pred odoslaním správy EM_GETCHARFORMAT nastaviť štruktúru cbSize člen označovať verziu štruktúry.

Note:

Vráti hodnotu dwMask člen CHARFORMAT štruktúra.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť CHARFORMAT CHARFORMAT2

Index