FINDTEXT

FINDTEXT štruktúra obsahuje informácie o text, ktorý chcete vyhľadať v ovládacom prvku RTF. Táto štruktúra sa používa správou EM_FINDTEXT.

tYPEDEF struct _findtext {CHARRANGE penále; 
    Ukončený nulou LPSTR lpstrText; 
} FINDTEXT 
 

Členovia

penále
Rozsah vyhľadávania.
lpstrText
Reťazec zakončený nulou nájsť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.
Importovať knižnica:Použiť comdlg32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EM_FINDTEXT

Index