Bohatý upraviť kontrolu udalosť masky príznakov

Udalosť maska určuje, ktoré oznámenia správy RTF kontrolu posiela svoje rodičovské okno. Maska udalosť môže byť nula alebo viac z týchto hodnôt:

Hodnota Význam
ENM_CHANGE Odosiela EN_CHANGE upozornenia.
ENM_CORRECTTEXT Odosiela EN_CORRECTTEXT upozornenia.
ENM_DROPFILES Odosiela EN_DROPFILES upozornenia.
ENM_KEYEVENTS Odošle EN_MSGFILTER upozornenia na udalosti klávesnice.
ENM_MOUSEEVENTS Odosiela EN_MSGFILTER upozornenia pre myš udalosti.
ENM_PROTECTED Odosiela EN_PROTECTED upozornenia.
ENM_RESIZEREQUEST Odosiela EN_REQUESTRESIZE upozornenia.
ENM_SCROLL Odosiela EN_HSCROLL upozornenia.
ENM_SELCHANGE Odosiela EN_SELCHANGE upozornenia.
ENM_UPDATE Odosiela EN_UPDATE upozornenia.

Predvolené akcie maska je ENM_NONE v tomto prípade bez oznámenia správy sa posielajú do rodičovské okno. Môžete získať a nastaviť udalosť maska pre ovládací prvok RTF pomocou ENM_GETEVENTMASK a ENM_SETEVENTMASK správ.

Index