IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

Hovorí, že bohatý upraviť ovládací prvok, ktorý by prechod do alebo z režimu kontextového Pomocníka. Ovládací prvok RTF volá metódu ContextSensitiveHelp v mieste objekt, ktorý je práve aktívne, ak je zmena stavu vyskytujúce.

(HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametre

fEnterMode
Hodnota TRUE, ak kontextového Pomocníka režimu; v opačnom prípade, FALOŠNÉ.

Note:

Vráti úspech stav. Môžete použiť GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspech, alebo inú hodnotu odoslal OLE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index