IRichEditOleCallback::DeleteObject

Oznámenie, že objekt sa chystá vypustiť z ovládacieho prvku RTF. Objekt nie je nevyhnutne byť uvoľnený pri volaní tohto člena.

(HRESULT OdstrániťObjekt LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

Parametre

lpoleobj
Smerník na štruktúru OLEOBJECT špecifikujúce objekt, ktorý sa práve odstraňuje.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOleCallback

Index