Vytvorenie bohaté upraviť ovládací prvok

Ak chcete vytvoriť ovládací prvok RTF, volať funkciu CreateWindowEx špecifikuje triedu okna RTF. Ak používate RTF 1.0 (RICHED32.DLL), zadajte "RichEdit" pre parameter okno triedy. Ak používate RTF verzia 2.0 (RICHED20.DLL), špecifikovať RICHEDIT_CLASS pre parameter okno triedy.

Ovládacích prvkoch na úpravu Rich podporuje väčšina z okna štýly použité s ovládacích prvkoch na úpravu, ako aj ďalšie štýly. Mali by ste zadať štýl okna ES_MULTILINE, ak chcete povoliť viac ako jeden riadok textu v ovládacom prvku.

Index