EM_GETSELTEXT

EM_GETSELTEXT správa načíta aktuálne vybratého textu v ovládacom prvku RTF.

EM_GETSELTEXT wParam = 0; 
lParam = lpBuf (LPARAM) (ukončený nulou LPSTR) 
 

Parametre

lpBuf
Ukazovateľ do medzipamäte, ktoré obdrží vo vybratom texte. Volajúca aplikácia musí zabezpečiť, že medzipamäť je veľké dost držať vybratého textu.

Note:

Vráti počet znakov kopírovať, nezahrnujúc koncový znak null.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index