UNDONAMEID

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Typ enumerácie UNDONAMEID obsahuje hodnoty, ktoré určujú typy bohaté upraviť kontrolných činností, ktoré možno zrušiť alebo prepracovaný. EM_GETREDONAME a EM_GETUNDONAME správ použiť tento typ enumerácie sa vráti.

tYPEDEF enum _undonameid {
  UID_UNKNOWN = 0
  UID_TYPING = 1
  UID_DELETE = 2
  UID_DRAGDROP = 3,
  UID_CUT = 4,
  UID_PASTE = 5
} UNDONAMEID 
Enumerátor hodnota Význam
UID_UNKNOWN Typ vrátiť akciu je neznáme.
UID_TYPING Písanie prevádzky.
UID_DELETE Odstránenie operácie.
UID_DRAGDROP Operácia presunutia.
UID_CUT Vystrihnúť operácie.
UID_PASTE Operácia prilepenia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť enumerácie typy, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME

Index