Bohatý upraviť enumerácie typy

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Nasledujúce enumerácie typy sa používajú s bohatými editovacích.

LOKÁLNEZTEXTOVEJVIRTUÁLNEJKONZOLY
UNDONAMEID

Index