EM_EXLINEFROMCHAR

EM_EXLINEFROMCHAR hlásenie určuje, ktorý riadok obsahuje znak zadaný v ovládacom prvku RTF.

EM_EXLINEFROMCHAR wParam = 0; 
lParam = ichCharPos (LPARAM) (DWORD) 
 

Parametre

ichCharPos
Zero-based index znak.

Note:

Vráti zero-based index riadka.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index