Bohatý editovacích

Bohaté na ovládací prvok na úpravu je okno, v ktorom používateľ môže zadať, upraviť, formát, tlačiť a uložiť text. Text môže byť priradená charakter a formátovanie odseku a môže zahŕňať vložené objekty COM. Ovládacích prvkoch na úpravu Rich poskytovať programovacie rozhranie na formátovanie textu. Však žiadosť musí vykonať žiadne používateľské rozhranie komponentov nevyhnutných na sprístupniť formátovania operácií užívateľovi.

Bohatý upraviť podporu kontroly takmer všetky správy a oznámenia správy používajú s ovládacími prvkami úprava viacerých riadkov. Teda aplikácií, že už ovládacích prvkoch na úpravu používania môžu ľahko meniť využiť bohatý editovacích. Ďalšie správy a oznámenia povoliť žiadosti o prístup k ovládacím prvkom pre bohaté jedinečné úpravy funkčnosti. Informácie o ovládacích prvkoch na úpravu, nájdete v časti Úprava ovládacích prvkov.

Index