IRichEditOleCallback::GetDragDropEffect

Umožňuje klientovi určiť účinky pokles prevádzky.

(HRESULT GetDragDropEffect BOOL  fDrag; DWORD  grfKeyState; LPDWORD  pdwEffect  );
 

Parametre

fDrag
TRUE ak je dotaz pre IDropTarget::DragEnter alebo IDropTarget::DragOver NEPRAVDIVÉ ak dotaz je IDropTarget::Drop.
grfKeyState
Kľúčové štátu, ako je definované v OLE.
pdwEffect
Ukazovateľ premenná, ktorá obsahuje účinkom bežne používaných kontrolou RTF. Pri návrate, premenná nastavená účinkom na použitie.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť Prehľad ovládacích prvkov, OLE Rich úpravy rozhrania IDropTarget::DragEnter IDropTarget::DragOver IDropTarget::DropIRichEditOleCallback

Index