Bohatý upraviť konštánt

Nasledujúce časti popisujú konštánt použitých s bohatými editovacích.

Index