ENPROTECTED

ENPROTECTED štruktúra obsahuje informácie súvisiace s upozornením EN_PROTECTED . Ovládací prvok RTF odosiela toto oznámenie, keď sa používateľ pokúsi upravovať text v chránených.

tYPEDEF struct _enprotected {NMHDR nmhdr; 
  _WPAD _wPad1; 
  UINT msg; 
  _WPAD _wPad2; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  CHARRANGE penále; 
} ENPROTECTED 
 

Členovia

nmhdr
Oznámenie hlavičky.
msg
Správa, ktorá vyvolala oznámenie.
wParam
wParam parameter správu.
lParam
lParam parameter správu.
penále
Aktuálny výber.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EN_PROTECTED

Index