EM_SETTARGETDEVICE

EM_SETTARGETDEVICE správy nastaví cieľové zariadenie a riadok šírka využívaného WYSIWYG (what you see is what you get) formátovanie RTF ovládací prvok na úpravu.

EM_SETTARGETDEVICE wParam = hdcTarget (WPARAM) (HDC); 
lParam = cxLineWidth (LPARAM) (int) 
 

Parametre

hdcTarget
Rukoväť na zariadenie kontext pre cieľové zariadenie.
cxLineWidth
Šírku čiary použite pre formátovanie.

Note:

Vráti nenulovú hodnotu, ak sa to podarí alebo inak nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index