TEXTRANGE

TEXTRANGE štruktúra dostane rozsah textu z ovládacieho prvku RTF. Táto štruktúra je vyplnené EM_GETTEXTRANGE správy. Medzipamäť poukázal člen lpstrText musí byť dostatočne veľká na to, dostať všetky znaky a nulovým znakom teminating.

pedef struct _textrange {CHARRANGE penále; 
    Ukončený nulou LPSTR lpstrText; 
} TEXTRANGE 
 

Členovia

penále
Rozsah znakov získať.
lpstrText
Ukazovateľ medzipamäť pre text.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.
Unicode:Definovaný formát Unicode a ANSI štruktúry.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EM_GETTEXTRANGE

Index