EM_GETIMECOLOR

Načíta IME zložení farieb. Táto správa je k dispozícii len v ázijských jazykovej verzii operačného systému.

EM_GETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

Parametre

aCompColor
Adresa 4 prvok pole COMPCOLOR štruktúr, ktoré dostane zložení farieb.

Note:

Vráti nenulové, ak sa to podarí, nula inak.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť COMPCOLOR

Index