Rôzne oznámenie správy

Ovládací prvok RTF rodičovské okno dokáže spracovať oznámenia správy na sledovanie udalostí s vplyvom na kontrolu. Ovládacích prvkoch na úpravu Rich podporovať všetky oznámenia správy použitím ovládacích prvkoch na úpravu, rovnako ako niekoľko ďalších kolegovia. Môžete určiť, ktoré oznámenia správy RTF kontrolu posiela svoje rodičovské okno nastavením jeho udalosť maska.

Chcete nastaviť udalosť maska pre ovládací prvok RTF, použite EM_SETEVENTMASK správy. Aktuálne udalosti maska pre ovládací prvok RTF môžete načítať pomocou EM_GETEVENTMASK správ.

Ovládací prvok RTF rodičovské okno môžete filtrovať všetky klávesnice a myši vstupné kontroly spracovaním hlásenia EN_MSGFILTER . Rodičovské okno môžete zabrániť klávesnice alebo myši správy spracovali alebo môžete zmeniť úpravou zadaný filter hlásení štruktúru správy.

Žiadosť môže spracovávať hlásenia EN_PROTECTED zistiť, kedy užívatelia pokúša zmeniť chránené textu. Chcete označiť rozsah textu, ako sú chránené, môžete nastaviť chránený charakter účinku. Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie textu.

Môžete umožniť používateľovi kvapka súbory RTF kontrolu spracovaním hlásenia EN_DROPFILES . Zadaná ENDROPFILES štruktúra obsahuje informácie o súboroch spadol.

Index