Bohatý upraviť operácie s textom

Žiadosť môžete poslať správy na načítanie alebo vyhľadať text v ovládacom prvku RTF. Môžete načítať vybratý text alebo zadaný rozsah textu.

Získať vybratého textu v ovládacom prvku RTF používajú EM_GETSELTEXT správy. Text sa skopíruje do poľa špecifikovaný charakter. Musíte zabezpečiť, že pole je veľké dost držať vo vybratom texte plus koncový znak null.

Načítať zadaný rozsah textu, použite EM_GETTEXTRANGE správy. TEXTRANGE štruktúra, používa sa táto správa určuje rozsah textu na načítanie a poukazuje na pole znakov, ktoré dostane text. Tu opäť použitie musí zabezpečiť, že pole je dostatočne veľké pre zadaný text plus koncový znak null.

Reťazec v ovládacom prvku RTF môžete vyhľadávať pomocou EM_FINDTEXT správy. FINDTEXT štruktúra, používa sa táto správa určuje rozsah textu na vyhľadávanie a hľadaný reťazec. Tieto možnosti môžete zadať aj ako či vyhľadávanie je malé a veľké písmená.

Index