IRichEditOle::SetLinkAvailable

Nastaví hodnotu dostupná bitová odkaz v objektu vlajky. Odkaz k dispozícii trochu predvolené na hodnotu TRUE. FALSE by mali nastaviť, ak dôjde k akýmkoľvek chybám na prepojenie, ktoré by mohli ukazovať problémy pri pripájaní na prepojený objekt alebo aplikáciu. Keď sú opraviť tieto problémy, bit mal byť nastavený na TRUE znova.

(HRESULT SetLinkAvailable DLHÉ  iob; BOOL  fAvailable  );
 

Parametre

iob
Index objekt, ktorého bit je stanoviť. Ak tento parameter nie je REO_IOB_SELECTION, bit vybratého objektu sa nastavia.
fAvailable
Hodnota, ktorú nastavený bit. Môže byť TRUE alebo FALSE.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_INVALIDARG, ak index je neplatný.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle