REPASTESPECIAL

Obsahuje informácie identifikujúce či zobrazenie aspekt prilepený objekt vychádzať zo obsah objektu alebo ikony, ktoré predstavujú predmet.

tYPEDEF struct _repastespecial {DWORD dwAspect;  / / zobrazenie aspekt pre objekt
    DWORD dwParam;   / / aspekt údajov
} REPASTESPECIAL 
 

Členovia

dwAspect
Zobraziť aspekt. Môže byť DVASPECT_CONTENT, ak aspekt prilepený objekt je založená na obsah objektu alebo DVASPECT_ICON ak aspekt je založený na zobrazenie ikony objektu.
dwParam
Aspekt údajov. Ak dwAspect nie je DVASPECT_ICON, tento člen obsahuje popisovač metasúboru hľadiska ikonu objektu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry

Index