IRichEditOle::ImportDataObject

Dovozy objekt v schránke do ovládacieho prvku RTF nahradí aktuálny výber.

(HRESULT ImportDataObject LPDATAOBJECT  lpdataobj; CLIPFORMAT  cf; HGLOBAL  hMetaPict  );
 

Parametre

lpdataobj
Smerník na štruktúru DATAOBJECT , špecifikujúce schránky objekt na dovoz.
cf
Schránka formát používať alebo nulovým použiť najlepšie dostupné formát.
hMetaPict
Rukoväť na Metasúbory obsahujúce zobrazenie ikony objektu. Použiť, iba ak sa DVASPECT_ICON aspektu je vyžadované príkaz Prilepiť špeciálne.

Note:

Vráti úspech stav.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index