IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

Zisťuje uplatňovanie na tom, či by sa mali vložiť objekt. Tento člen sa nazýva prilepenia a pri čítaní RTF.

 (HRESULT QueryInsertObject LPCLSID  lpclsid; LPSTORAGE  lpstg; dlhé  cp  );
 

Parametre

lpclsid
Identifikátor triedy objektu, ktorý sa má vložiť.
lpstg
Skladovanie obsahuje objekt.
cp
Pozícia znaku, na ktorom bude vložený objekt.

Note:

Vráti úspech stav. Ak SCODE výsledok nie je S_OK, objekt nie je vložená.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOleCallback

Index