EM_SETEVENTMASK

EM_SETEVENTMASK správy nastaví udalosť maska pre ovládací prvok RTF. Udalosť maska určuje ktoré oznámenia správy kontrolu odošle jeho rodičovské okno.

EM_SETEVENTMASK wParam = 0; 
lParam = dwMask (LPARAM) (DWORD) 
 

Parametre

dwMask
Nové udalosti maska pre bohatých ovládací prvok na úpravu.

Note:

Vráti predchádzajúce udalosti maska.

Poznámky

Predvolené akcie masku (predtým, než všetky je nastavená) je ENM_NONE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index