EM_PASTESPECIAL

EM_PASTESPECIAL správa prilepí špecifické schránky formát RTF kontrolu.

EM_PASTESPECIAL wParam = uFormat (WPARAM) (UINT); 
lParam = (REPASTESPECIAL ĎALEKO *) lpRePasteSpecial 
 

Parametre

uFormat
Schránka formát chcete prilepiť. Pre zoznam formáty schránky, pozri SetClipboardData.
lpRePasteSpecial
Adresa REPASTESPECIAL štruktúru alebo NULL. Ak objekt je bude prilepená v štruktúre repastespecial sa vyplní s požadovaného zobrazenia aspekt. Ak lParam má hodnotu NULL alebo REPASTESPECIAL.dwAspect je nula, displej aspektom používa bude obsah objekt popisovača.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť správ, REPASTESPECIAL, SetClipboardData