Nepodporované funkcie kontroly upraviť

Ovládacích prvkoch na úpravu Rich podporuje väčšina, ale nie všetky funkcie multiline editovacích. Tento oddiel uvádza zoznam kontrolných správ upraviť a v okne štýlov, ktoré nie sú podporované bohaté editovacích.

Tieto správy sú spracované na ovládacích prvkoch na úpravu ale nenasleduje bohaté editovacích.

Nepodporované správy Komentáre
EM_FMTLINES Nie je podporovaný.
EM_GETHANDLE Ovládacích prvkoch na úpravu Rich neskladujte textu ako jednoduché pole znakov.
EM_GETMARGINS Nie je podporovaný.
EM_GETPASSWORDCHAR ES_PASSWORD štýl nie je podporovaný.
EM_SETHANDLE Ovládacích prvkoch na úpravu Rich neskladujte textu ako jednoduché pole znakov.
EM_SETMARGINS Nie je podporovaný.
EM_SETPASSWORDCHAR ES_PASSWORD štýl nie je podporovaný.
EM_SETRECTNP Nie je podporovaný.
EM_SETTABSTOPS Namiesto toho sa používa EM_SETPARAFORMAT správ.
WM_CTLCOLOR Namiesto toho sa používa EM_SETBKGNDCOLOR správ.
WM_GETFONT Namiesto toho sa používa EM_GETCHARFORMAT správ.

Tieto štýly okna sa používajú s ovládacími prvkami úprava viacerých riadkov, ale nie s bohatými editovacích:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index