EM_GETEVENTMASK

EM_GETEVENTMASK správa načíta udalosť maska pre ovládací prvok RTF. Udalosť maska určuje ktoré oznámenia správy kontrolu odošle jeho rodičovské okno.

EM_GETEVENTMASK wParam = 0;  / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;  / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Note:

Vráti udalosť maska pre kontrolu RTF.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index